Grażyna Krasowiak


Firma Usługowa z długoletnim doświadczeniem. Działająca na rynku od 1998 roku.
Firma Ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w PZU S.A

Świadczymy usługi księgowe w zakresie prowadzenia:


Podatkowej książki przychodów i rozchodów

Ksiąg rachunkowych

Rejestru podatku od towarów i usług

List płac

Ewidencji środków trwałych i rozliczania amortyzacji

Deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych, rocznych

Jednolitych plików kontrolnych

Obsługi programu płatnik


Dokumentacja prowadzona jest w programie księgowym Buchalter, a księgi rachunkowe w programie Rewizor GT firmy INSERT. Deklaracje wysyłamy elektronicznie.

Cennik


Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania moich klientów wysokość opłat
za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem w drodze negocjacji.
Wpływ na cenę usług ma m.in.:
- Liczba dokumentów do księgowania.
- Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej.
- W przypadku obsługi kadr i płac - liczba zatrudnionych pracowników.
- Sporządzanie dodatkowych dokumnetów, rejestrów, ewidencji.

Przykładowe ceny usług księgowych do 30 dokumentów

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów dla rozpoczynających działalność gospodarczą Przez pierwsze 2 miesiące po 100zł za miesiąc
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów(PKPiR) od 150zł netto
Pełna Księgowość od 600zł netto
Płace 20zł za osobę netto

Doświadczenie zawodowe


20 lat pracy na stanowisku głównego księgowego w Centrum Turystyczno Sportowym, Agencji Rozwoju Regionalnego.
Ponadto od 1998 roku równocześnie z pracą zawodową prowadziłam działalność gospodarczą.

Oferta


Moja oferta ma za zadanie maksymalnie ułatwić rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej.
Skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarantuję całkowitą poufność

Współpraca - zasady


Terminy związane z koniecznością alokowania rozliczeń:

  • Do 6-9-go każdego miesiąca należy przygotować oryginały dokumentów dla biura rachunkowego za poprzedni miesiąc.
  • Do 7-8-go każego miesiąca informuję o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłaconych do 10-go.
  • Do 11-12-go każdego miesiąca informuję o bieżących zobowiązaniach z tytułu składek opłaconych do 15-go.
  • Do 18-go każdego miesiąca dokonuję właściwych księgowań i przesyłam informację dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego płatnego do 20-go.
  • Do 23-go każdego miesiąca dokonuję właściwych księgowań i przesyłam informacje z tytułu podatku VAT - płatnego do 25-go.
  • Do 25-go każdego miesiąca sporządzam listy płac dla firm zatrudniających pracowników.

Kontakt


Telefon 696 472 834
E-mail: rachmistrz@o2.pl

Zapraszam do współpracy
Zadzwoń lub wypełnij formularz

ul.Krańcowa 10/6
57-400 Nowa Ruda

NIP 885-111-19-10, REGION 890439778

Nr up. 9866/98